Екологичен стандарт

екологичен стандарт

Екологичен стандарт

Екологичен стандарт бе въведен в световната практика през 1992 година. Това беше направено, за да се ограничи по някакъв начин вредното въздействие на автомобилите върху околната среда. Всеки ден навсякъде по света се произвеждат все повече и повече автомобили. Не е тайна, че всеки от тях изхвърля във въздуха голямо количество отпадъчни вредни вещества. Емисиите, които са класифицирани като замърсители, съдържат: въглероден оксид, азотен оксид, въглеводороди и малки твърди частици, наречени диспергирани частици. В допълнение, в резултат на проучването, беше установено, че автомобилът консумира средно около 4000 кг. кислород годишно и изпуска в атмосферата 800 кг. въглероден оксид, 200 кг. въглерод и 40 кг. азот. Екологични стандарти за автомобили. Първият екологичен стандарт „Евро-1“ бе въведен, през 1992 г. Актуална информация за екология на автомобила, ще намерите на сайта на пътна помощ.

Закон за екологичен стандарт

Той наложи ограничения върху емисиите на въглероден диоксид, азотен оксид и разпръснати частици от автомобили. Без които автомобилният производител не можеше да продава автомобила във страна, която се присъедини към екологичните стандарти. През 1995 година Евро-2 заменя първия екологичен стандарт, като драматично увеличава регулирането на въздействието на транспорта върху околната среда. Изискванията бяха затегнати не само за дизелови и бензинови превозни средства, но и за гориво. През 2006 година България се присъедини към спазването на екологичните изисквания на международно равнище. Където беше наложена забрана за внос на превозни средства, които не отговарят на изискванията на Евро-2. Евро-3, европейските страни са приели закон през 2000 година, което допълнително понижи допустимия праг на вредното въздействие върху околната среда с 30-40 %. В нашата страна, този екологичен стандарт беше приет през 2008 година и остава в сила 2 години.

Изисквания за екологичен стандарт

От 2010 година, България се придвижи след големи искания от авто-вносители, производители на автомобили и петролни компании до Евро-4. Въпреки че този стандарт е действал в Европа в продължение на 5 години и са затегнали изискванията на предишния стандарт с още 65-70 %. През 2009 година, когато все още имаше спорове за въвеждането на Евро-4 в България, Европа премина към екологичния стандарт Евро-5. И въпреки че днес е възможно да се издаде сертификат за съответствие „Евро-5“ в България, това не е изискване, което е задължително за изпълнение. СО – въглероден диоксид. THC – въглеводород. NMHC – летливи органични вещества. NOx – азотен оксид. PM – суспендирани частици. Речта за въвеждането на „Евро-6“ в европейските страни продължава от доста време. Първоначално правилата трябваше да са в сила от 31.12.2013 година. Производителите на автомобили обаче не бяха готови да отговорят на изискванията на екологичния стандарт.

Екологични стандарти за автомобили с евро 6

Европейската комисия отложи този период до 1 септември 2015 година. Основните ограничения с въвеждането на „Евро-6“ ще засегнат дизеловите двигатели. Основната вреда за околната среда е въглеродният оксид, който се произвежда от дизеловите и бензинови двигатели. Въпреки това, сега служители са забелязали много високо ниво на емисии на азотни оксиди, което е много високо при дизеловите автомобили. Екологични стандарти за автомобили в България. В България борбата за екология също продължава. Експортните копия на автомобила бяха преоборудвани за Евро-4 още през 2005 година. Всичко това говори за провала на обвиненията в невъзможността на нашите машини да отговарят на съвременните екологични изисквания по света. Основният проблем сега е не в производителите на автомобили, а в производството на гориво с подходящо качество, за което се задават много въпроси. Повече информация за доставка на гориво, може да намерите във сайтовете за пътна помощ.