Запалителна система

запалителна система

Запалителна система

Механичните компоненти показват износване и повреди. Тази теория събужда съзнанието на инженера и го принуждава да прави нововъведения, за да постигне идеална система. Тъй като движещите се механични компоненти причиняват износване, което считаме за ограничение на компонента. Запалителна система. Можем ли да избегнем използването на дистрибутор във запалителната система ? Ако да, тогава как можем да управляваме времето на искрата в многоцилиндровите двигатели ? Нека просто да разберем. Системата за запалване с дистрибутор е запалителната система, в която дистрибуторът на електронната запалителна система е заменен с брой индукционни намотки. Тоест една серпентина на цилиндър или една намотка за двойка цилиндри. А времето за запалване на искрата се контролира от блока за управление на двигателя, което прави тази система по-ефективна и точна.

Система за запалване без дистрибутор

Благодарение на използването на множество запалителни бобини, които осигуряват директно напрежение към свещите. Тази система е известна още като система за директно запалване. Защо имаме нужда от система за запалване без дистрибутор ? Както знаем, всички запалителни системи, въведени напоследък, са – 1. Система за запалване на свещта за запалване. 2. Система за запалване на магнит. 3. Електрическа запалителна система. В резултат на подобрената система, съответно, за да се направи системата за запалване на превозното средство по-надеждна и ефективна. Най-новото от всичко това е електронната система за запалване, която се използва в почти всички най-нови супер и хипер серийни автомобили. Но е установено, че тази система също има някои ограничения, които са наложили разработването на система. Която може да преодолее тези ограничения. Това са следните електрически запалителни системи.

Видове запалителна система

Електронната система за запалване използва дистрибутор. Който се използва за разпределяне на сигнала за високо напрежение от модула за запалване към свещите. Като разпределителят е механично устройство, което има ротор, който завършва веригата и също така контролира времето на искри. Което от своя страна, прави тази система малко по-малко ефективна и тази система също е изправена пред механично и електрическо износване. Електронната система за запалване изисква по-висока поддръжка от системата за запалване с дистрибутор. Тоест периодът на обслужване на електронната запалителна система е 25000 километра, а на системата за запалване без дистрибутор – 100 000 километра. Дистрибуторът който се намира в електронно запалителната система изисква периодична проверка за разликата в точките на разпределителя, тъй като те са подложени на износване.

Дистрибуторна запалителна система

Точността на синхронизиране на искрите на електронната система за запалване намалява с времето. Тези проблеми доведоха до разработването на интелигентна запалителна система, наречена дистрибуторна запалителна система. В която точността на искровото време се увеличава с помощта на електронен контролен блок. Заедно с модул за запалване и разпределение на напрежението към свещите е направено директно чрез многократно запалване. Бобина, която намалява износването на системата и прави системата най-ефективната и надеждна запалителна система до момента. Главни компоненти. Система за запалване с дистрибутор. Компонентите на тази запалителна система са същите като електронната запалителна система, но няма дистрибутор в тази система, използваните компоненти са акумулатор. Ако се появи грешка в запалителната система ще трябва непременно да се извърши компютърна диагностика на автомобила.

Дизелова запалителна система

2. Контакт за запалване: Управлява ВКЛЮЧЕНО и ИЗКЛЮЧЕНО на запалителната система, същото като електронната запалителна система. 3. В дизеловата запалителна система се използва пълен комплект от запалителни бобини и модул, за да се направи системата компактна и по-малко сложна. Запалителни бобини: За разлика от електронната запалителна система, в която се използва единична запалителна бобина за генериране на високо напрежение, DIS използва броя на бобините за запалване, тоест всяка бобина на свещ, която генерира високо напрежение поотделно за всяка свещ. Модул за управление на запалването или модул за управление на запалването: Това е програмираната инструкция, дадена на чип сета, който отговаря за включване или изключване на схемата на първичната бобина.

Магнитни тригерни устройства

Това са устройствата, които се използват за управление на времето на свещта чрез отчитане на положението на коляновия вал и разпределителния вал. Като магнитното задействащо устройство се състои от задействащо колело със зъби заедно със сензор и две магнитни задействащи устройства. Използвани в системата за запалване без дистрибутор. Устройство за задействане на разпределителния вал е монтирано на разпределителния вал. То се използва за измерване на времето на вентила. Устройство за задействане на коляновия вал: монтирано на коляновия вал и се използва за отчитане на положението на буталото или хода. 5. Свещ: Използва се за генериране на искра в цилиндъра. Работа на запалителна система без дистрибутор. Система за запалване с дистрибутор. Когато ключът за запалване е ВКЛЮЧЕН, токът от акумулаторната батерия показва. Че той преминава през ключа за запалване към електрическия блок за управление.

Запалителна система

Който поддържа данните за обработката и изчисляване на времето на превозното средство. Което е свързано с модула за запалване и намотките, което прекъсва веригата. Задействащите колела, монтирани на разпределителния вал и коляновия вал, имат еднакво разположени зъби с една междина и сензорите за положение. Които се състоят от магнитна бобина, която постоянно генерира магнитно поле, когато разпределителният вал и коляновият вал се въртят. Когато тези празнини се появят пред сензорите за позициониране, се появяват колебания в магнитното поле. Сигналите на двата сензора се изпращат към модула за запалване, който на свой ред усеща сигналите и тока спира да тече в първичната намотка. Когато тези междини се отдалечат от сензорите, сигналите на двата сензора се изпращат към модула за запалване. Който от своя страна включва тока, който тече в първичната намотка на бобините.

Заключение към запалителна система

Това непрекъснато създаване и прекъсване на сигналите, генерира магнитно поле в бобините. Което на свой ред индуцира ЕМП във вторичната намотка на бобините и увеличава напрежението до 70000 волта. Това високо напрежение след това се изпраща към свещите и се образува искри. Времето на свещите се контролира от електронно управляващо устройство, чрез непрекъсната обработка на данните, получени от модула за управление на запалването. Приложения. Дизеловата запалителна система се използва от десетилетие, така че почти всички автомобили с 1.8 L, 2.8 L VR6 и 2.8 L V-6 двигател на пътя използват тази система. DIS е използван за първи път във Volkswagen Passat, оборудван с двигател 2.8 L VR6. Някои висококачествени мотоциклети като Ducati super sports също приемат тази система. Повече информация за запалителната система на автомобила, може да намерите в някои от статиите на сайта за пътна помощ.