Карго транспорт

Карго транспорт

Застраховка на товари осигурява покритие срещу всички рискове от физическа загуба или повреда на товара по време на превоза от външни причини по време на корабоплаването, било то по суша, море или въздух. Също така, известен като Застраховане на товарите, той обхваща транзит, извършван във вода, въздух, път, железопътен транспорт, регистриран пощенски парцел и куриер.
Застраховането на товари е важно в международната търговия. Различни видове застраховки на товари, налични за транспортиране на стоки по суша, море или въздух. Предприятията се нуждаят от застраховка на товари, за да намалят риска при вноса и износа. Товарите могат да бъдат от каквото и да е описание, например, стоки, стоки, имущество, стоки и т.н. Продължителност на риска от присъединяване от момента на напускане на стоката от склада или на друго място за съхранение при поставянето на полицата за започване на транзит. Товарът се заплаща за превоза на товари или ако корабът е нает, парите, които трябва да бъдат платени за използването на кораба. Превозът не може да печели товари, ако стоките или имотите (товари) не са безопасно транспортирани. Предплатената такса, платима предварително, е на риск собственика на товара, който го включва в стойността на застрахованите стоки по застраховката на товара. Плащането на товарите само при доставката на стоките в местоназначението е в риск на корабособственика, който има застрахователния интерес към него и следователно може да го застрахова. Гаранцията за изплащане позволява на корабособственика да изпълни 12-месечна застраховка на корабните корпуси и машини и т.н. Времева застраховка на товари и чартъри на товари и очаквани товари. Когато корабът е изгубен, това също води до загуба на капацитета й за обезкосняване на печалбата и прекратяване на договорите за товарни превози, които вече са сключени. Определено количество товари се застрахова от корабособственик в продължение на 12 месеца по клаузите на Института (товар). Допълнителните правила са застраховани на базата на пътуване. Товарът, изложен на риск при всяко пътуване, надвишава размера на застрахования за време. След това се използват клаузите на Института за пътуване (товарни). Прочетете: Застраховка на пожар. Наемането на временен чартър се дължи на корабособственика за използването на неговия кораб за превоз на стоки за определен период от време. Ако настъпи някакво събитие, като например повреда на машината върху кораба и т.н., която възпрепятства експлоатацията на плавателния съд за повече от 24 последователни часа, наемането на плащане се прекратява, докато корабът започне да функционира. Това превозно средство е в риск на корабособственика. Значение на застраховането на товари. Тогава рискът продължава по време на обичайния транзитен път, за да се прекрати при доставката. Застраховането на товарите покрива загуби или щети, причинени от война, гражданска война, революция, бунт, бунт или граждански борби или всякакви враждебни действия, залавяне, изземване, арест, задържане на задържане, общи провизии и спасяване, стачки, бунтове и др. Търговското покритие покрива застрахователните нужди на различните видове товари от общ характер. Редица стоки и храни осигуряват особени опасности. Институтът на лондонските застрахователи (ILU) приеха единни търговски практики. Следват други застрахователи за застраховка на какао, кафе, памук, мазнини, кожи, кожи, кожи, метали, маслодайни семена, захар, чай и т.н. Има отделно застраховане на въглища, юта, каучук, танкер, насипно масло, замразени продукти. Предимства на застраховането на товари – защо се нуждаете от застраховка на товари
Застраховка на товарите или Застраховка на товарите се ползва от местната и международната търговия. 90% от международните товарни превози се извършват по море. Отново огромното количество морски транспорт се обработва чрез контейнери с помощта на съвременни контейнери. Ако притежавате бизнес за внос и износ, тогава трябва да знаете колко важна е застраховката за товари, за да доставите продуктите в добро състояние. В експортно-импортния бизнес всеки път трябва да инвестирате голяма част от парите, за да доставите продукта, но често се вижда, че собственикът на бизнеса пренебрегва значението на застраховката на товари, поради което понякога трябва да страдат от загубата.
Следните аспекти са обхванати от ползите от тази застраховка.
Повреди поради неподходящо опаковане.
Масовото разпространение.
Оставяне на товари.
Митническо отхвърляне.
Нечестност на служителя.
Щети, причинени от сблъсък.
Щети, причинени от силно време, потъване, дерайлиране.
Недоставяне.
Кражба.
Пожар.
Видове застраховане на товари
Различни застрахователни полици за превоз на товари по суша, море или въздух.
Обичайните видове застраховки на товарите са;
Всички рискове.
Без специална средна стойност (FPA).
Пратка по Пратка:
Те са обяснени по-долу;
Всички рискове
застраховката за всички рискове обикновено покрива всяка физическа загуба или вреда от външни причини, като някои изброени изключения. Тази застраховка трябва да включва сблъсък с външен обект, излитане, дерайлиране на влакове, преобръщане на камиони, умишлено унищожаване, неправилно складиране от страна на корабособствениците, кражби и действия на Бога (например земетресение, мълния). Без специална средна стойност. Обикновено кражбата не е обхваната от застраховката на FPA. FPA обикновено обхваща сблъсък, спъване, изгаряне, потъване, дерайлиране на влакове, преобръщане на камиони и някои действия на Бога. Застрахователно покритие на пратката по доставка чрез превозвача, който доставя стоките ви. Въпреки това; може да има някои изключения, включително дефекти в транспортния кораб, престъпни действия от страна на екипажа на кораба, божествени действия и военни действия. Рискове, покрити от застраховка на товари. Рискове, покрити от застраховка на товариКлаузата за всички рискове обхваща вътрешните транзитни рискове и за застраховката на товари. Загуба или щета се покриват, ако рисковете са възникнали поради:
пожар
мълния
експлозия
Бунт, стачки, злонамерени щети
Въздействие от всяко железопътно / пътно превозно средство
Буря, циклонен наводнение, наводнение
Земни трусове, инцидентна физическа загуба или повреда.
Специална декларационна застраховката (SDP) е форма на плаваща застраховката, издадена на застраховани лица, които имат голям оборот с много и чести изпращания на стоки навсякъде в страната с железопътен или автомобилен транспорт или във водна основа.
Видове застраховки на товари
застраховка за отворен товар
Специфични товарни застраховки
Застрахователна полица за непредвидени случаи
Когато притежателят на застраховка избере покритие срещу различни пратки, те отварят застраховките за товари, които се активират. Тя има 2 сегмента, застраховка за възобновяема енергия и постоянна застраховка
застраховката за възобновяема енергия се изисква за определена стойност, изискваща подновяване след изтичане на срока на застраховката. Повечето от едно пътуване или пътувания попадат в тази категория.
Постоянна застраховка може да бъде изготвена за определен период от време, позволяващ безброй пратки през този период. Специфични товарни застраховки. Когато една компания се обърне към застрахователна компания или брокер за застраховане на определена пратка, тя може да попадне в категорията на специфичните товарни застраховки.
Също така, известни като застраховки за пътуване, защото само тях се покриват. Застрахователна полица за непредвидени случаи. Има определени случаи, при които клиентът, а не продавачът е отговорен за застраховането на стоката срещу загуба или повреда. Има опасности, свързани с нея, ако стоките се повредят по време на транзита и клиентът откаже да ги приеме. В някои случаи някои клиенти не застраховат стоките и са склонни да избягват отговорността. При такива обстоятелства засегнатите продавачи могат да потърсят поправка с помощта на правната система. Това може да бъде много скъпо за тях, а понякога и те могат да загубят случая. Затова на продавачите се препоръчва да отидат за застраховка при извънредни ситуации, която има много по-ниска ставка. За тестване и проверка не е необходимо продавачите да разказват за това на своите клиенти. Стандартни клаузи за товарни превози.
Стандартните клаузи, които се използват, са Институтски клаузи-фрази-товар и клауза за товарни превози. Товарът е застрахован на времева основа. Корабособствениците обикновено осигуряват определено количество товари за власт от 12 месеца. Допълнителни правила за пътуване се издават, ако товарът, изложен на риск по време на едно пътуване, надвишава застрахованата сума за времето. Загуба на товари до превозвача, който може да бъде собственик на кораб или знак, може да възникне само когато товарът се заплаща на местоназначението, а превозвачът рискува да не го получи поради загуба на кораба и / или загуба или повреда на товара. Подобна загуба не може да възникне на корабособственика, когато авансово платен товар и не е възстановим, ако корабът и / или товарът са изгубени, защото в такива случаи товарът обикновено се обединява със стойността на товара и ще бъде предявен иск. в рамките на застраховката, обхващаща. Товарите могат да бъдат предплатени товари; платен товар върху кораб или товар, изгубен или неизгубен, плащане на товари при доставка) ‘, еднократно плащане на товари, наемане на време. Предплатеният товар не се възстановява в случай на неизпращане на стоката и следователно не е застрашен от собственика на кораба.