Карго транспорт

карго транспорт

Карго транспорт

Застраховката на товари, осигурява покритие срещу всички рискове от физическа загуба или повреда на товара. По време на превоза от външни причини по време на корабоплаването, било то по суша, море или въздух. Карго транспорт. Също така, известен като застраховане на товарите, той обхваща транзит, извършван във вода, въздуха, път, железопътен транспорт, пощенски или куриер. Застраховането на товари е важно в международната търговия. Различни видове застраховки на товари, налични за транспортиране на стоки по суша, море или въздух. Предприятията се нуждаят от застраховка на товари, за да намалят риска при вноса и износа. Товарите могат да бъдат от каквото и да е описание, например, стоки, имущество и така нататък. Продължителност на риска от присъединяване от момента на напускане на стоката от склада или на друго място за съхранение.

Застраховка Карго транспорт

Товарът се заплаща за превоза на товари или ако корабът е нает, парите, които трябва да бъдат платени за използването на кораба. Фирмата за превоз не може да спечели, ако стоките или товарите не са безопасно транспортирани. Предплатената такса, платима предварително, е на риск за собственика на товара. Който го включва в стойността на застрахованите стоки по застраховката на товара. Плащането на товари, само при доставката на стоките в местоназначението е в риск на собственика. Който има застрахователния интерес към него и следователно може да го застрахова. Гаранцията за изплащане позволява на собственика да изпълни 12-месечна застраховка на корабните корпуси и машини и така нататък. Времевата застраховка на товари, чартъри на товари и очаквани товари. Когато корабът е изгубен, това също води до загуба на капацитета и за печалбата и прекратяване на договорите за транспортни услуги, които вече са сключени.

Допълнителните правила са застраховани на базата на пътуване

Определено количество товари се застрахова от собственика в продължение на 12 месеца по клаузите на Института. Товарът, изложен на риск при всяко пътуване, надвишава размера на застрахования за време. След това се използват клаузите на Института за пътуване. Прочетете: Застраховка за пожар. Наемането на временен чартър се дължи на собственика за използването на неговия кораб за превоз на стоки за определен период от време. Ако настъпи някакво събитие, като например повреда на машината върху кораба и така нататък, която възпрепятства експлоатацията на плавателния съд за повече от 24 последователни часа, наемането на плащане се прекратява, докато корабът започне да функционира. Това превозно средство е в риск на собственика. Значение на застраховането на товари. Тогава рискът продължава по време на обичайния транзитен път, за да се прекрати при доставката.

Застраховането на товари Карго транспорт

Застраховането на товарите покрива загуби или щети, причинени при гражданска война, или всякакви враждебни действия. Изземване, арест, задържане, общи провизии и спасяване, стачки и други. Търговското покритие покрива застрахователните нужди на различните видове товари от общ характер. Редица стоки и храни осигуряват особени опасности. Предимства на застраховането на товари – защо се нуждаете от застраховка на товари. Застраховка на товарите се ползва от местната и международната търговия. 70 % от международните товарни превози се извършват по море. Огромното количество морски транспорт се обработва чрез контейнери с помощта на съвременни контейнери. Ако притежавате бизнес за внос или износ, тогава трябва да знаете колко важна е застраховката за товари. За да доставите продуктите в отлично състояние. В експортно-импортния бизнес всеки път трябва да инвестирате голяма част от парите, за да доставите продукта. Но често се вижда, че собственикът на бизнеса пренебрегва значението на застраховката на товари, поради което страдат от загубата.

Видове застраховане на товари

Следните аспекти са обхванати от ползите от тази застраховка. Повреди поради неподходящо опаковане. Масовото разпространение. Оставяне на товари. Митническо отхвърляне. Нечестност на служителя. Щети, причинени от сблъсък. Щети, причинени от силно време, потъване, дерайлиране. Недоставяне. Кражба. Пожар. Различни застрахователни полици за превоз на товари по суша, море или въздух. Обичайните видове застраховки на товарите са. Всички рискове. Без специална средна стойност. Пратка по пратка. Всички рискове. Застраховката за всички рискове обикновено покрива всяка физическа загуба или вреда от външни причини, като някои изброени изключения. Тази застраховка трябва да включва сблъсък с външен обект, излитане, дерайлиране на влакове, преобръщане на камиони. Умишлено унищожаване, неправилно складиране от страна на собствениците, кражби и действия като земетресение или мълния.

Рискове, покрити от застраховка на товари карго транспорт

Обикновено кражбата не е обхваната от застраховката. Застраховката обикновено обхваща сблъсък, изгаряне, потъване, дерайлиране на влакове, преобръщане на камиони. Застрахователно покритие на пратката по доставка чрез превозвача, който доставя стоките ви. Въпреки това; може да има някои изключения, включително дефекти в транспортния кораб, престъпни действия от страна на екипажа на кораба или военни действия. Рискове, покрити от застраховка на товари. Клаузата за всички рискове обхваща вътрешните транзитни рискове и за застраховката на товари. Загуба или щета се покриват, ако рисковете са възникнали поради: пожар, мълния, експлозия, злонамерени щети. Въздействие от всяко железопътно или пътно превозно средство. Буря, наводнение, земни трусове, инцидентна физическа загуба или повреда.

Видове карго транспорт и застраховка на товари

Специална декларация за застраховка е форма на плаваща застраховка, издадена на застраховани лица. Които имат голям оборот с много и чести изпращания на стоки навсякъде в страната с железопътен или автомобилен транспорт или по вода. Застрахователна полица за непредвидени случаи. Когато притежателят на застраховката избере покритие срещу различни пратки, те отварят застраховките за товари, които се активират. Тя има 2 сегмента, застраховка за възобновяема енергия и постоянна застраховка. Застраховката за възобновяема енергия се изисква за определена стойност, изискваща подновяване след изтичане на срока на застраховката. Повечето от едно пътуване или пътувания попадат в тази категория. Постоянна застраховка може да бъде изготвена за определен период от време, позволяващ безброй пратки през този период. Повече информация може да намерите в сайта на – пътна помощ.

Видове специфични товарни застраховки

Когато една компания се обърне към застрахователна компания или брокер за застраховане на определена пратка, тя може да попадне в категорията на специфичните товарни застраховки. Застрахователна полица за непредвидени случаи. Има определени случаи, при които клиентът, а не продавачът е отговорен за застраховането на стоката срещу загуба или повреда. Има опасности, свързани с нея, ако стоките се повредят по време на транзита и клиентът откаже да ги приеме. В някои случаи някои клиенти не застраховат стоките и са склонни да избягват отговорността. При такива обстоятелства засегнатите продавачи могат да потърсят поправка с помощта на правната система. Това може да бъде много скъпо за тях, а понякога и те могат да загубят случая. Затова на продавачите се препоръчва да отидат за застраховка при извънредни ситуации, която има много по-ниска ставка. За тестване и проверка не е необходимо продавачите да разказват за това на своите клиенти.