Превоз на техника

превоз на техника

Превоз на техника

Превозът на техника в България е услуга, която се използва от абсолютно мнозинство от жителите на страната. Заедно с физически лица, всяка организация от всякакъв вид и собственост се използва за превоз на техника в България. Изискват се транспортни услуги за транспортиране на готови продукти на фирми. Доставка на суровини до фабрики, транспортиране на оборудване за производство, услуги и други. Секторът на транспорта е представен основно от такива видове транспорт като. Железопътен транспорт, въздушен транспорт, речен транспорт, морски транспорт, транспорт на автомобили, транспорт на мотокари, транспорт на електрокари и други. Превозът е най-търсен, когато се движат стоки през страната. Това се обяснява с максимално възможното покритие на населените места от мрежата от магистрали. Това прави автомобила средство, което може да достави стоките до всяка част на страната. Което не може да се каже за другите видове транспорт.

Видове превоз на техника

В случаите, когато е необходимо да се използва превозно средство, различно от камион, например с влак, рядко е възможно да се направи без помощта на превозни средства. Разбира се, железопътните линии могат да бъдат подходящи за производителя, но доставката на товар до влака или водния съд се извършва най-често с помощта на автомобилен транспорт. Превозът на техника в България често е свързан с мултимодален транспорт. Мултимодален транспорт е комплекс от услуги в областта на превоза на техника в България и в чужбина, които използват 2 или повече вида транспорт. Защо транспортът в цяла България заслужава доверието на нашата компания. Ние предоставяме пълна гама от транспортни услуги в България. Извършваме качествена работа на всички етапи от транспортирането, от демонтирането на оборудването до монтажа в нов град. Нашите специалисти са въоръжени с всички необходими средства за такелаж, които позволяват зареждане на обекти с всякаква тежест и размер, от пиано до индустриален трансформатор.

С какво е оборудвана нашата фирма

За много години на съществуване на организацията, фирмата мотокари.com беше оборудвана с всичко необходимо за качественото изпълнение на работни автомобили и специално оборудване. Нашите машини са влекачи, полуремаркета с ниски платформи, мотокари, газокари и подемна техника. Специалистите на компанията имат богат опит в събирането на необходимите разрешителни и съпътстваща документация за превоз на подемна техника в България. Дългосрочните бизнес отношения и огромният опит позволяват на нашия екип да организира мултимодални превози на стоки в България и чужбина. Необходимостта от транспортни услуги за оборудване може да бъде както планирана, така и спонтанна. Секторът на услугите и търговските дружества също често се сблъскват с необходимостта от транспортно оборудване. Има много причини за това.

Превоз на техника с извън габаритни размери

Преместване на фирма, разширяване на производството, изпълнение на допълнителен ред, актуализация на технологичната линия. Откриване на нов представител. Изграждане на нова фабрика, супермаркети и други. Независимо от областта, в която се използва оборудването, тя може да бъде с извън габаритни размери. Този момент е от голямо значение, тъй като зависи от вида транспорт, който ще използваме. Транспортиране на оборудването, често е свързано с излишни количества. В този случай, освен правилния избор на транспорт, превозвачът трябва да вземе правилното решение относно използването на средствата за товарене и разтоварване. Допълнителна работа при транспортиране на оборудването. Услугите по транспортиране на оборудване, когато се движат или заменят старите с новите, много често се свързват със сложни такелажни работи. Това се дължи на факта, че дори цялостното оборудване има много впечатляващи размери.

Опаковане и етикетиране

Тя може да се монтира по време на монтажа на цеха и в момента не е възможно демонтирането и преместването през стандартните врати. В такива случаи специалистите на компанията, изпълняваща проекта за транспортиране на оборудване, анализират ситуацията, търсейки нестандартни решения. Във всеки отделен случай, вариацията на опциите може да бъде от банално отваряне на прозорци, до разбор на част от покривното покритие на производствено помещение. Компонентите на оборудването, които могат да бъдат безопасно демонтирани и инсталирани на мястото на разтоварване, трябва да бъдат отстранени. Това ще спомогне за намаляване на риска от повреда по време на транспортиране на компоненти, като например приставки. Трябва също да обърнем внимание на въпроса за правилното опаковане. Всеки отделен модул трябва да бъде внимателно опакован и етикетиран, което ще позволи в бъдеще да се избегнат различни трудности при сглобяването и проверката на пълнотата.

Ограничения за транспортиране на стоки

Транспортиране на оборудването в СПБ в частност и във всеки метрополис като цяло има редица характеристики. Големите градове поради архитектурните си особености имат много ограничения за транспортиране на стоки. Често пътуването до центъра и околните райони на голям град е забранено за големи коли. В такива случаи експертите планират възможността за използване на заобикалянията, като се вземат предвид пътните особености на града. Разгледана е също възможността за използване на малки камиони. Като Газела и чуждестранните си съученици. Както виждате, планирането и изпълнението на проект за транспортиране на оборудване не е лесна задача. Изпълнението му е възможно само за много опитен екип от компания, занимаваща се с автомобилен транспорт повече от една година. Високо професионалната логистична компания осигурява най-широка гама от услуги за движение на стоки на различни разстояния. Най-обемните, сложни и интересни проекти в работата на транспортна фирма са преместването на предприятието.

План за превоз на техника

Такива задачи съдържат много раздели от транспортирането на пиано и билярдна маса до доставката на извън габаритна производствена линия. Преместване на предприятия. Първият етап от изпълнението на такъв мащабен проект е обсъждането на всички тънкости с клиента. Тъй като всяко производство е насочено предимно към реализиране на печалба, мениджърът иска да завърши проекта възможно най-скоро и с минимални финансови загуби. Докато производството се премества, управителите на заводи вече могат да установят бизнес връзки на ново място. Ето защо планът е съгласуван по реда на транспортиране на отделните обекти на предприятието, времето на транспортиране. Спецификата на осъществяване на движещи се производствени сили мобилизира всички отдели на транспортната компания. За начало специалистите отиват на обекта, който трябва да направи компетентна оценка на обхвата на работата.

Оценка за изпълнението на работата

Въз основа на техните заключения се взема решение за състава на флота, който ще участва при преместването на инсталацията, необходимостта от използване на едно или друго специално оборудване. Извършва се опис на цялото имущество, оценка на обема на обработката на товара, опаковъчните работи, количеството и състава на материала за тяхното изпълнение. След извършване на атестационните мерки се изготвя оценка на изпълнението на работата и пълното изчисляване на разходите за проекта за преместване на предприятието и се подписва споразумение. В зависимост от нуждите на клиента и състава на производствените модули, специалистите на транспортната компания планират маршрути, през които предприятието ще се движи. Броят на маршрутите се определя от спецификата на транспортираното оборудване. Услуга за преместване на предприятия.

Преместването на производството

Офисната част най-често се транспортира по най-краткия и най-бърз маршрут, тъй като в този случай се използват автомобили и ремаркета от стандартни размери. Преместването на производството може да се извърши по няколко различни маршрута. Това се дължи на факта, че съставът на производствените линии често включва извън габаритни съставни модули. Транспортирането на всяка такава отделно взета част има свои специфики при избора на пътния сегмент. Най-голяма стойност при решаването на този проблем имат теглото, дължината и ширината на извън габаритни техника. Често срещано явление при преместването на дадено предприятие е транспортирането на опасна техника. На определени етапи от производството могат да се използват различни химикали. Естествено, при промяна на местоположението на предприятието, суровините също трябва да бъдат транспортирани. Това обстоятелство прави и корекции при избора на един от клоновете на маршрута.

Разрешително за превоз на техника

След извършване на всички етапи на планиране и събиране на разрешителни, превозвачът се взема за процеса на транспортиране и поставяне на фирмата на ново място. На този етап е важно да се спазят всички договорени с клиента срокове. Във всички области на човешката дейност се използват специални устройства, за да се улесни работата на хората. В най-сложната и обемна работа се използва специално оборудване. То може да бъде: Транспорт на специално оборудване, самоходни машини и обикновени машини. Независимо от това дали оборудването се движи самостоятелно или не, в повечето случаи независимото му движение от продавача към купувача не е възможно. Транспортирането на специална техника е цяла гама от работи, които не всяка компания може да направи в един комплекс. Етапи на транспортиране на извън габаритно специално оборудване. Събиране на разрешителни и придружаваща документация.

Превоз на техника

За транспортирането на извън габаритно специално оборудване е необходимо да се получи разрешение за превоз по пътищата със съответния регулаторен орган. Изготвяне на маршрути. За транспортирането на извън габаритно специално оборудване логистиците на фирмата трябва да изготвят оптимален маршрут, като се отчита съответствието на товара с архитектурните и ландшафтни характеристики на маршрута. Маршрутът трябва да бъде първичен и резервен, в случай на непредвидени ситуации. Организацията на поддръжката. Транспортирането на специална техника, при определени условия, се извършва с участието на покриваща машина, оборудвана с мигащи маяци с жълт или оранжев цвят. В някои случаи поддръжката се изисква от патрулната кола на КАТ. Избор на оптимален тип ремарке и трактор. Транспортирането на извън габаритно специално оборудване се извършва със специални полу ремаркета, които се наричат ​​тралове.

Транспортиране на специално оборудване

В зависимост от характеристиките на транспортираното оборудване, тралът може да бъде избран с предно, задно натоварване, плъзгане, ниско повдигач и др. Транспортна услуга за специално оборудване. Товарни машини. Идеалното може да се разглежда като ситуация, при която самоходните превозни средства самостоятелно влизат в трала. Не винаги нещата по този начин. Често недостатъчната тяга или конструктивните характеристики на оборудването не позволяват да се влезе в платформата. В този случай трябва да извършите товарене с кранове, товарачи и други устройства за такелаж. Безопасността на цялото по-нататъшно пътуване зависи от това колко отговорно е да се подходи към този етап на работа. Често стандартните инструменти не са достатъчни, експерти правят скрепителни елементи поотделно за всеки обект. Транспортиране на специално оборудване. Зад колелото на трактора трябва да седи само високо класен специалист с богат опит, който може да осигури безпроблемно движение.

Превоз на техника със специално оборудване

Разтоварване на машини. Компанията разполага с цялото необходимо оборудване за качественото изпълнение на работата на всеки етап от транспортирането на извън габаритно специално оборудване. Персоналът е представен само от висококвалифициран персонал с богат опит. Като възложите нашата компания за техника, ще направите правилния избор! Транспортирането на стоманени конструкции е в 99% от случаите на работа по доставката на извън габаритна техника. Обикновено такива обекти са рамкови структури. Тяхната характеристика е сравнително малка за по-голям обем. Транспортирането на метални конструкции се извършва на подходящ трал. Превозът на техника от метал трябва да се извършва в съответствие с всички изисквания на нормативните документи, регулиращи автомобилния транспорт. Правила на пътя. Инструкции за превоз на обемисти и тежка техника по шосе по пътищата на Република България.

Международен превоз на техника

При транспортирането на стоманени конструкции към друга държава към този списък се добавят международни актове като CMR от 19 май 1956 г. За да се спазят всички норми, е необходимо правилно да се идентифицира товара, който по своите размери надхвърля стандартите. За целта се използват стикери, знаци, осветителни устройства. Ако е необходимо, превозвачът трябва да осигури покриващо превозно средство, да вземе ескортно превозно средство от отдел „Пътна полиция“ и дори да осигури ескорт на товара с предпазен трактор. Основната трудност при осигуряването на безопасността на металните каретки е надеждното закрепване, тъй като при умерено тегло конструкциите имат впечатляваща дължина, ширина, височина. Транспортирането на този товар носи опасност от люлеене и обръщане на ремаркето. За да се избегнат подобни проблеми, специалистът обмисля схемата на закрепване на обекта към платформата за трал до най-малкия детайл.

Превоз на техника на дълги разстояния

Много често изпълнението на товаренето и разтоварването и фиксирането на товара по време на транспортирането на метални конструкции изисква производството на специални устройства за такелаж. За всяка конкретна задача се изработват твърди закрепващи подпори, колани и други. В случай на транспортиране на стоманени конструкции, компетентна пътна конструкция играе особена роля в организационния процес. Това е особено вярно за движения на дълги разстояния. Не трябва да има препятствия под формата на аркови конструкции над пътя, мостове, осветителни устройства, тунели и др. Пътното платно трябва да бъде възможно най-плоско, без ями и дупки, преодоляването на които може да доведе до допълнително нежелано натрупване на товар. Само високо квалифицирани специалисти, като екипа на автотранспорт.бг могат да извършват такъв сложен комплекс от дейности по транспортирането на метални конструкции.

Трикове за превоз на техника

Какви трикове не отиват производителите на камиони, за да се разшири спектърът от услуги, предоставяни от превозвачите, и по този начин да се улесни живота на клиентите на голям трафик. Един пример за такава работа са наклонени полуремаркета с увеличен обем Jumbo и Mega. Характеристики на полуремарке Jumbo. Jumbo е ремарке с увеличен обем. Чрез намаляване на диаметъра на колелата конструкцията на рамката е проектирана така, че вътрешната височина на микробуса е 3 метра от началото до маркировката 9,6 метра дължина. Освен това е осигурена технологична височина, благодарение на която полуремаркето може да премества влекач за камион с височина на съединителя до 113 см. В този момент височината на товарене не надвишава 2,45 метра. Дизайнът на рамката наподобява трал, а теглото му е много по-ниско. Структурните особености на полуремаркето Jumbo силно ограничава възможностите му при мащабен транспорт, тъй като половин метров хълм не позволява използването на товарачи и натоварване на дълги обекти.

Превоз на техника с ремаркета

Транспорт. Вътрешният обем на мега ремаркето може да достигне 115 кубични метра. Средната полезна товароподемност на полуремаркето е 2,97 метра. Обикновено производителите декларират пълни 3 метра, но това не е съвсем вярно. За да не се налага санкция за по-големи размери, общата височина при транспортиране с мегабари не трябва да надвишава 4.03 метра, това е максималният праг, при който наказанията започват в европейските страни. Ширината на микробуса е дълга 2,5 метра – 13 метра, 65 сантиметра. Товароподемност 22 тона. Такива колосални размери се постигат благодарение на конструктивните характеристики на конструкцията на рамката, окачването и осите. Също така на полу ремаркета мега монтирани колела с намален размер. Основното ограничение при транспортирането на мега е, че такъв полуремарке може да бъде само трактор с височина на седалката, която не надвишава 100 cm. Основното предимство на мега превозите е възможността за едновременно преместване на огромно количество техника. Равен под от началото до края на полуремаркето позволява мащабно транспортиране на неделими предмети, например е идеален за транспортиране на тръби. В допълнение, в Мега платформата можете да носите големи обеми на потребителска електроника, като телевизори и компютри. Удобен за транспортиране на големи домакински уреди – хладилници, перални машини, фризери. Увеличеното количество мега ви позволява да контрабандите повече стоки и да спестите транспортни разходи.